पशु शुरक्षण कोष

पशु शुरक्षण कोष

यस किसिमको पशु शुरक्षणको लागि जुन ग्राहकले पशुपालन अन्र्तगत कर्जा माग गर्दछन् उनीहरुले कर्जा लगानीको ३% प्रिमियम बुझाई उक्त पशुपालनको मृत्यु भएमा ८०% सम्म ऋणीलाई क्षेतिपुती दिइने व्यवस्था रहेको छ ।