पेन्सन बचत

पेन्सन बचत

सदस्यले यस बचत कार्यक्रममा प्रति महिना तोकिएको दरले बचत गर्ने गरी खाता खोल्न सक्नेछन् । उल्लेखित रकम ९ वर्षे, १४ वर्षे र १६ वर्षे योजना अनुसार खाता खोल्न पाउनेछन् । सदस्यले ९ बर्ष पछाडी कुल बचत रकमको १.५ (डेढि) र १४ बर्ष पछाडी २ गुना (डबल) प्राप्त गर्ने छन् । हाललाई नयाँ पेन्सन बचत खोल्न बन्द गरिएको छ ।