छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट नेपालसरकारकाे कोरोना कोषमा चेक हस्तान्तरण ।

छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट नेपालसरकारकाे कोरोना कोषमा चेक हस्तान्तरण ।

छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट नेपालसरकारकाे कोरोना कोषमा रू.एक कराेड एकतिस लाख वयानव्वे हजार रूपैयाँ काे चेक हस्तान्तरण ।