आय बृद्धी तथा उधम्सिलता विकास कर्जा

आय बृद्धी तथा उधम्सिलता विकास कर्जा

साधारण कर्जा

पाउने आधार:    छिमेक लघुवित्त वित्तीय संथामा  आबद्ध सम्पूर्ण सदस्यहरु

कर्जा रकम:      रु.६०,००० बाट ८०,०००(पशु पालन को लागि ८०,००० सम्म)

असुली अवधि:   १२ देखि २० महिना    (वार्षिक १५% व्याज घट्दो दरमा)

 

लघुउद्यमी विकास कर्जा:

पाउने आधार:    छिमेक लघुवित्त वित्तीय संथामा  आबद्ध सदस्यहरु जसले निरन्तर रुपमा व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि योजनाबद्ध तरिकाले काम गरिरहेका  हुन्छन

कर्जा रकम:   बिनाधितो  रु.३ ,००,००० सम्म र धितो राखेर रु . ५ ,००,००० सम्म (बिना धितो) र ५,००,००० देखि ७,००,००० सम्म धितो राखिएर कर्जा प्रदान गरिनेछ ।

असुली अवधि:   ६० देखि ८४ महिना सम्म (ब्याज दर १५ प्रतिशत)

बिषेश सेवा:  व्यापार व्यवसायमा  विकास गर्न को लागि  छिमेक लघुवित्त वित्तीय संथा  मार्फत प्रदान गरिएको

लघुउद्यम कर्जा:

पाउने आधार: छिमेक लघुवित्त वित्तीय संथामा  आबद्ध सदस्यहरु जसले पहिलो कर्जाको ऋण चक्र अनुशासित पुर्बक संचालन  गरि चुक्ता भइसकेको हुन्छ

कर्जा रकम: धितो राखेर रु .३,००,००० देखि १०,००,०००  सम्म

असुली अवधि:  धितो कर्जामा ७ वर्षसम्म (ब्याज दर १५ प्रतिशत)

बिषेश सेवा: व्यापार व्यवसायमा  विकास गर्न को लागि  छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था  मार्फत प्रदान गरिएको

व्यापार कर्जा 

पाउने आधार: व्यक्तिगत वा सम्बन्धित समूहहरू ।

कर्जा रकम: बिना धितो ७०,००० देखि १,००,००० सम्म र बिना धितो राखेर १०,००,०००

भाका अवधी: १२ देखि १८ महिना सम्म (ब्याज दर १५ प्रतिशत)

 

समूह व्यवसाय कर्जा

पाउने आधार: न्यूनतम एक वर्ष पूरा भएको शाखाको समूह

कर्जा रकम: रु ३,००,००० देखि १०,००,००० सम्म

भाका अवधी: बैंकले तोकिए अनुसार १४% ब्याजदर

 

वैदेशिक रोजगार कर्जा 

पाउने आधार: पहिलो चरण को कर्जा भुटानी भएको हुनु पर्दछ ।

कर्जा रकम: रु २,००,००० सम्म

भाका अवधी:  ३६ महिना सम्म (ब्याज दर १५ प्रतिशत)