आय बृद्धी तथा उधम्सिलता विकास कर्जा

आय बृद्धी तथा उधम्सिलता विकास कर्जा

साधारण कर्जा

पाउने आधार:    छिमेक लघुवित्त वित्तीय संथामा  आबद्ध सम्पूर्ण सदस्यहरु

कर्जा रकम:      रु.४०,००० बाट ६०,०००(पशु पालन को लागि ८०,००० सम्म)

असुली अवधि:   १२ देखि १८ महिना    (वार्षिक १८% व्याज घट्दो दरमा)

 

लघुउद्यमी विकास कर्जा:

पाउने आधार:    छिमेक लघुवित्त वित्तीय संथामा  आबद्ध सदस्यहरु जसले निरन्तर रुपमा व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि योजनाबद्ध तरिकाले काम गरिरहेका  हुन्छन

कर्जा रकम:   बिनाधितो  रु.५,००,००० सम्म र धितो राखेर रु .७,००,००० सम्म

असुली अवधि:   विनाधितोमा ३ वर्षसम्म र धितो कर्जामा ७ वर्षसम्म (ब्याज दर १६ प्रतिशत)

बिषेश सेवा:  व्यापार व्यवसायमा  विकास गर्न को लागि  छिमेक लघुवित्त वित्तीय संथा  मार्फत प्रदान गरिएको

लघुउद्यम कर्जा:

पाउने आधार: छिमेक लघुवित्त वित्तीय संथामा  आबद्ध सदस्यहरु जसले पहिलो कर्जाको ऋण चक्र अनुशासित पुर्बक संचालन  गरि चुक्ता भइसकेको हुन्छ

कर्जा रकम: धितो राखेर रु .७,००,००० सम्म

असुली अवधि:  धितो कर्जामा ७ वर्षसम्म (ब्याज दर १८ प्रतिशत)

बिषेश सेवा: व्यापार व्यवसायमा  विकास गर्न को लागि  छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था  मार्फत प्रदान गरिएको