साधारण कर्जा

साधारण कर्जा

साधारण कर्जा

पाउने आधार:    छिमेक लघुवित्त वित्तीय संथामा  आबद्ध सम्पूर्ण सदस्यहरु

कर्जा रकम:

  • सदश्य बनेको ६ महिना  सम्म  अदिक्तम ऋण लगानी गर्न  मिल्ने सिमा रु. ६०,०००
  • सदश्य बनेको ६ महिना  पछी १ वर्ष सम्म भएका सदस्यले अदिक्तम ऋण लगानी गर्न  मिल्ने सिमा रु. ७०,०००
  •  सदश्य बनेको १ वर्ष पछी अदिक्तम ऋण लगानी गर्न  मिल्ने सिमा रु. ८०,०००

भाका अवधि:   १२ देखि २० महिना

ब्याज दर: १५%

सेवा सुल्क: १.५%

 

व्यापार कर्जा 

पाउने आधार: व्यक्तिगत वा सम्बन्धित समूहहरू ।

कर्जा रकम:

  • सदश्य बनेको ६ महिना  सम्म  अदिक्तम ऋण लगानी गर्न  मिल्ने सिमा रु. ७०,०००
  • सदश्य बनेको ६ महिना  पछी १ वर्ष सम्म अदिक्तम ऋण लगानी गर्न  मिल्ने सिमा रु. ८५,०००
  • सदश्य बनेको १ वर्ष पछी अदिक्तम ऋण लगानी गर्न  मिल्ने सिमा रु. १,००,०००

भाका अवधी: १२ देखि २० महिना सम्म

ब्याज दर: १५%

सेवा सुल्क: १.५%

 

 

शिक्षा तथा सुवस्थ कर्जा 

पाउने आधार: घरमा शौचालय निर्माण र आश्रितको शिक्षामा लगानी गर्न इच्छुक सदस्य हरुले यो कर्जा पाउन सक्नु हुनेछ ।

कर्जा रकम: ३०,००० सम्म सिक्षा को लागि र २०,००० सम्म सुवास्थ (शौचालय निर्माण) को लागी लगानी गरिने छ ।

भाका अवधी: १२ महिना

ब्याजदर: १५%

सेवा सुल्क: १.५%

 

बैकल्पिक उर्जा कर्जा 

पाउने आधार: घरेलु उर्जा आवश्यकताहरू सुधार गर्न इच्छुक सदस्य  हरुले यो कर्जा पाउन सक्नु हुनेछ ।

कर्जा रकम: अधिकतम लगानी सीमा ६०,००० सम्म

भाका अवधी:  १२ देखि ३० महिना सम्म ।

ब्याज: १५%

सेवा सुल्क: १.५%

 

नोट:

हर्जाना सम्बन्धि व्यवस्था: सदस्यले वित्तीय संस्था संग  गरेको कबुल बमोजिम कार्य नगरेको वा किस्ताको भाखा भित्र ऋण नबुझाएमा भाखा नागेको मितिले बार्षिक सयकडा ३ % ले बाकी ऋण(Outstanding Loan) को हर्जाना ग्राहक ले वित्तीय संस्थालाई बुझाउनु पर्ने छ।