छिमेक स्पेसल कर्जा

छिमेक स्पेसल कर्जा

अनुशासन कर्जा 

पाउने आधार: राम्रो क्रेडिट ईतिहासको साथ पहिलो कर्जा  सफलतापूर्वक भुक्तानी पूरा गरेका सदस्यहरू हुनुपर्दछ ।

कर्जा रकम: रु  १,५०,००० देखी रु ५,००,००० सम्म

भुक्तानी अवधि: १ देखि ५ बर्ष वार्षिक १८% व्याज घट्दो दरमा

 

स्पेसल कार्ड कर्जा 

पाउने आधार: कम्तिमा २ प्रकारको कर्जाको साथ बैंकसँग सम्बद्ध र राम्रो क्रेडिट इतिहास राखने सदस्यहरूलाई विशेष कार्ड जारी गरिन्छ ।

कर्जा रकम: अन्य संस्था संग सम्बन्धित सदस्य हरुको लागि रु. २०,०००

३ देखी ७ वर्ष सम्म छिमेकमा मात्र भएका सदस्य हरुलाई  रु ३०,००० देखि ४०,०००                                                                                                                                                                  सम्म

भाका अवधी: १५% भ्याज़दरमा १२ महिना को लागी कर्जा प्रधान गरिनेछ ।

 

इमरजेन्सी कर्जा

पाउने आधार: इमरजेन्सी अवस्थामा  र एक सामान्य कर्जा पूरा गरेको सदस्यहरूलाई प्रदान गरिने ।

कर्जा रकम: रु ५,००० देखी १०,००० सम्म (गोल्डेन र सिल्वर सदस्य हरु मात्र अधिकतम कर्जा लिन                                                                                                                                                 योग्य हुनेछन)

भाका अवधी: १८% भ्याज़दरमा १२ महिना को लागी कर्जा प्रधान गरिनेछ ।

 

युनिट होम लोन

पाउने आधार: यो कर्जा संस्थाको इकाईहरूलाई सामाजिक कार्यहरू र मासिक बैठकहरूको लागि समुदाय वा तिनीहरूको एकाई भवनहरू निर्माण गर्न समर्थन गर्न हो ।

कर्जा रकम: ५०,००० सम्म ।

भाका अवधी: बर्सिक १०% ब्याजदरमा १० देखि ६० महिना सम्म ।