कार्य क्षेत्र

कार्य क्षेत्र

हाल बैंकले ६६ जिल्ला र ६२६ वटा नगरपालिका/गाउपालिका बाट १२८ वटा शाखा मार्फत लाघुवित्तीय कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको छ ।