सूचनाहरू

सूचनाहरू

TitleLink
निक्षेप भूक्तानी लिन आउने सम्बन्धी सूचना Download
Dormant खाता को विवरण Download
लिखित परीक्षाका लागि उम्मेदवारहरूको सूची २०७७-०६-२३Download
नया कर्मचारी आवश्यकता सूचना २०७७/०६/०२Download
नया कर्मचारीको लागी दरखस्त फारम २०७७/०५/३१ Download
मौजुदा सुची दर्ता रेजीस्टर २०७७ Download
स्टाफ पदोन्नति २०७५/०५/१४ को योग्य उम्मेदवारहरूको सूचीका लागि नोटिकDownload
ब्याजदर प्रकाशन Download
२०६९/२०७० देखि २०७४/२०७५ सम्म को नगद लाभांश भुक्तानी सम्बन्धी सूचना Download
भुक्तानी हुन बाकी नगद लाभांश सुची २०६९/२०७० देखि २०७४/२०७५Download
सुची दर्ता गराउने बारेको सूचना २०७७ Download
सुची दर्ता गराउने आवेदन फारम २०७७ Download
बोनस शेयर सम्बन्धी सूचना Download
सहायक चतुर्थ तह तथा अधिकृत श्रेणीको कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचनाDownload
बस को लागि बोलपत्र पुनः आहवान Download
बस को लागि बोलपत्र आहवानDownload
डिजिटल कार्डको लागि टेन्डर Download
फ़िल्ड कर्माचारी अन्तिम नतिजा Download
फ़िल्ड कर्माचारी अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना Download
फ़िल्ड कर्माचारीको लिखित परीक्षा नतिजा Download
सुची दर्ता रेजीस्टर २०७६ Download
सुची दर्ता आवेदन फारम Download