सूचनाहरू

सुची दर्ता सूचिकृत -२०७६
Read More
सुची दर्ता सूचिकृत -२०७६
September 3, 2019

सुची दर्ता सूचिकृत -२०७६

डाउनलोड
सुची दर्ता गराउने बारेको आवेदन फारम
Read More
सुची दर्ता गराउने बारेको आवेदन फारम
July 31, 2019

सुची दर्ता गराउने बारेको आवेदन फारम

डाउनलोड
सुची दर्ता गराउने बारेको सूचना
Read More
सुची दर्ता गराउने बारेको सूचना
July 31, 2019

सुची दर्ता गराउने बारेको सूचना

डाउनलोड
Notice For BM Responsibility Exam
Read More
Notice For BM Responsibility Exam
July 24, 2019

Notice For BM Responsibility Exam 2076-04-08

डाउनलोड
Notice For Internal Audit Responsibility Exam
Read More
Notice For Internal Audit Responsibility Exam
July 24, 2019

Notice For Internal Audit Responsibility Exam 2076-04-08

डाउनलोड
Notice For Monitoring Responsibility Exam
Read More
Notice For Monitoring Responsibility Exam
July 24, 2019

Notice For Monitoring Responsibility Exam 2076-04-08.

डाउनलोड
Notice For Cash Dividend Distribution Of Fiscal Year 2074/075
Read More
Notice For Cash Dividend Distribution Of Fiscal Year 2074/075
May 19, 2019

Notice For Cash Dividend Distribution Of Fiscal Year 2074/075

डाउनलोड
नगद लाभंश  तथा बोनश शेयर बितरण सम्बन्धी सूचना आ.व. २०७४/०७५
Read More
नगद लाभंश तथा बोनश शेयर बितरण सम्बन्धी सूचना आ.व. २०७४/०७५
May 19, 2019

नगद लाभंश तथा बोनश शेयर बितरण सम्बन्धी सूचना  आ.व. २०७४/०७५

डाउनलोड
१७ औ बार्षिक साधारण सभा सम्बन्धि सूचना
Read More
१७ औ बार्षिक साधारण सभा सम्बन्धि सूचना
April 21, 2019

१७ औ बार्षिक साधारण सभा सम्बन्धि सूचना

डाउनलोड