सूचनाहरू

कर्मचारी अन्तर्वार्ता परिक्षा सम्बन्धि सूचना
Read More
कर्मचारी अन्तर्वार्ता परिक्षा सम्बन्धि सूचना
November 26, 2019

कर्मचारी अन्तर्वार्ता परिक्षा सम्बन्धि सूचना

डाउनलोड
लिखित परिक्षा को नतिजा
Read More
लिखित परिक्षा को नतिजा
November 26, 2019

लिखित परिक्षा को नतिजा सुची 

डाउनलोड
प्रारम्भिक छनौटको  सूचना
Read More
प्रारम्भिक छनौटको सूचना
November 13, 2019

प्रारम्भिक छनौटको  सूचना 

डाउनलोड
नया कर्मचारी दरखास्त फारम
Read More
नया कर्मचारी दरखास्त फारम
October 17, 2019

नया कर्मचारी दरखास्त फारम

डाउनलोड
कर्मचारी आवस्यकता सम्बन्धि सूचना २०७६/०६/३०
Read More
कर्मचारी आवस्यकता सम्बन्धि सूचना २०७६/०६/३०
October 17, 2019

कर्मचारी आवस्यकता सम्बन्धि सूचना २०७६/०६/३०

डाउनलोड
कर्मचारी आवस्यकता सम्बन्धी सूचना
Read More
कर्मचारी आवस्यकता सम्बन्धी सूचना
October 17, 2019

कर्मचारी आवस्यकता सम्बन्धी सूचना

सुची दर्ता सूचिकृत -२०७६
Read More
सुची दर्ता सूचिकृत -२०७६
September 3, 2019

सुची दर्ता सूचिकृत -२०७६

डाउनलोड
सुची दर्ता गराउने बारेको आवेदन फारम
Read More
सुची दर्ता गराउने बारेको आवेदन फारम
July 31, 2019

सुची दर्ता गराउने बारेको आवेदन फारम

डाउनलोड
सुची दर्ता गराउने बारेको सूचना
Read More
सुची दर्ता गराउने बारेको सूचना
July 31, 2019

सुची दर्ता गराउने बारेको सूचना

डाउनलोड