सीईओ बाट सन्देश

सीईओ बाट सन्देश

माइक्रोफाइनान्स, 70 को दशक मा शुरू भयो, गरिबी को कमी को दुनिया भर मा एक उपकरण हो। यो कार्यक्रमले उनीहरूको ढोकामा कम आय घरहरूमा वित्तीय सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ र अत्यन्तै उनीहरूको सामाजिक-आर्थिक परिस्थितिमा सुधार आएको छ।