शाखा

क्षेत्रीय कार्यालयहरू

ठेगाना : Butwal-11, Milan Chowk

फोन : 071-547897

प्रबन्धक : Biswa Nath Sigdel


क्र.ससाखाको नाम ठेगाना साखा प्रबन्धक को नाम
बुटवल शाखाबुटवल बजार नेत्र बहादुर अधिकारी

ठेगाना : हेटौंडा ४ अजरअमर रोड

फोन : ०५७-५२४५८१

प्रबन्धक : सुनिल कुमार राय


यो शाखा क्षेत्रको लागि शाखा सूची उपलब्ध छैन।

ठेगाना : Ithari-8, Tribenitol

फोन : 025-586971, 025-586971

प्रबन्धक : Niranjan Mohato


यो शाखा क्षेत्रको लागि शाखा सूची उपलब्ध छैन।

ठेगाना : काठमाण्डौ ३४ रत्नराज्य स्कुल नजिक

फोन : ०१-४४९०५१३

प्रबन्धक : प्रदीप कुमार शाह


यो शाखा क्षेत्रको लागि शाखा सूची उपलब्ध छैन।

ठेगाना : गेटा कैलाली

फोन : ०१-४४९०५१३


यो शाखा क्षेत्रको लागि शाखा सूची उपलब्ध छैन।
मुख्य कार्यालय

ठेगाना : मध्य वानेश्वर–३४, काठमाडौं

फोन : ०१–४४९०५१३, ०१–४४६४८५२

फियाक्स : ०१–४४६५७८५

इमेल : cbbhtd@ntc.net.np