रेमिटेन्स

रेमिटेन्स

यस वित्तीय संस्थाले आफ्ना सदस्य हरुलाई सुलभ दरमा एक ठाउँ बाट अर्को ठाउँ मा पैसा पठाउने सेवा प्रधान गर्दै आएको छ |