बचत


स्वेच्छिक बचत

स्वेच्छिक बचत

 


         सदस्यहरुले इच्छाले चाहेको समयमा झिक्न र राख्नको लागी यस किसिमको खाता खोलिन्छ । खाता खोल्दा न्यूनतम रु.१००/– राख्नु पर्दछ । सदस्यले बैठक भन्दा अघि वा पछिका दिनमा पनि आफ्नो स्वेच्छिक बचतमा जति रकम पनि जम्मा गर्न र झिक्न सक्नेछन । 


मेरो सजिलो बचत

मेरो सजिलो बचत

      मेरो सजिलो त्रचत बैकंमा आबध्द सदस्य एवं सदस्य नभएका व्यक्तिहरुले पनि खोल्न सक्दछन् । रु ५०० मा यो खाता खोल्न सकिन्छ भने खातामा रु.५०० न्यूनतम बचतको रुपमा राख्नुपर्दछ । यसमा दैनिक मौज्दातमा ८% ब्याज दिईनेछ ।


मासिक बचत

मासिक बचत

 


             सदस्यले मासिक वैठक भन्दा एक दिन अगाडी (अग्रिम रुपमा) सदस्य रहिन्जेलसम्म अनिवार्य रुपमा मासिक रुपमा रु.५०/– का दरले मासिक वचत गर्नु पर्दछ । यो वचतमा रु.५,०००/– भन्दा वढी जम्मा भएमा सो खातामा न्युनतम रु.२,०००/– बाँकी राखि अरु रकम निकाल्न सक्नेछन् । यो बचतमा बैंकले बार्षिक ८ प्रतिशत ब्याज दिनेछ ।


पेन्सन बचत

पेन्सन बचत

सदस्यले यस बचत कार्यक्रममा प्रति महिना तोकिएको दरले बचत गर्ने गरी खाता खोल्न सक्नेछन् । उल्लेखित रकम ९ वर्षे, १४ वर्षे र १६ वर्षे योजना अनुसार खाता खोल्न पाउनेछन् । सदस्यले ९ बर्ष पछाडी कुल बचत रकमको १.५ (डेढि) र १४ बर्ष पछाडी २ गुना (डबल) प्राप्त गर्ने छन् । 


दैवि प्रकोप बचत

दैवि प्रकोप बचत

 


           साधारण ऋण लिनु अघि सदस्यले त्यस ऋणको ५% रकम वचत जम्मा गर्नु पर्दछ । तर पेन्सन बचत गरेका सदस्यहरुले साधारण कर्जा लिंदा दैवि प्रकोप बचतमा ५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नु पर्दैन । यो वचत दैवि घटना जस्तै - आगलागी, चटयाङ्ग, वाढी पहिरो, भुकम्प, सर्पले टोकेको वा जंगली जनावरको आक्रमणबाट मानविय क्षति पुगेको अवस्थामा वा ५ वर्ष पुगेपछि यो वचत सदस्यले झिक्न सक्नेछन् ।


ईकाइ कोष

ईकाइ कोष

 


          प्रत्येक सदस्यहरुले ईकाइ कोषमा मासिक रुपमा रु.५ का दरले अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्नुपर्दछ । इकाईले मासिक बैठक बस्नका लागी इकाईघर बनाउन, बैठक बस्ने ठाउँलाई व्यवस्थित गर्नका लागी र ईकाइ घर बनिसकेको अवस्थामा अन्य सार्वजनिक कार्यमा इकाईका सम्पूर्ण सदस्यहरुको निर्णयद्वारा निकाल्न सकिनेछ ।

A