कर्जा


स्पेशल कार्ड कर्जा

स्पेशल कार्ड कर्जा

 


         स्पेशल कार्ड कर्जा भन्नाले छिमेक लघुवित्त विकास बैंकका महिला लघुकर्जा अन्तर्गतका ग्राहक सदस्यहरुमध्ये विगत ३ वर्षदेखी बैंकको नीति नियम र लघुवित्तीय अनुशासन पुरापुर पालना हुनु पर्नेछ । यो कर्जाको लागि रु.१०,०००, रु.१५,००० र रु.२०,००० सिमाका कार्डहरु उपलब्ध गराईन्छ । यस कर्जाको ब्याजदर २०% घटदो दर रहेको छ भने यसको भाका अवधि १ बर्षको हुनेछ 


साधारण कर्जा

साधारण कर्जा

 


        छिमेक लघुवित्त विकास बैकंको सदस्य बने पश्चात् आफ्ना समुह सदस्यलाई विना धितो सामूहिक जमानीमा विभिन्न उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिने कर्जा हो । यस कर्जाको सिमा रु.१५,०००/– अधिकतम् रु.३०,०००/– सम्म लगानी गर्न सकिनेछ भने ठुला पशुधनको लागी अधिकतम् रु.४०,०००/– सम्म लगानी गरिन्छ । यो ऋणको भाका अवधि १ बर्षदेखि बढिमा १८ महिनासम्मको हुनेछ । यस कर्जाको ब्याजदर भने २०% घटदो दरमा र्हुनेछ ।


लघुउद्यम कर्जा

लघुउद्यम कर्जा

 


         लघुउद्यम कर्जा भन्नाले सदस्यले कम्तिमा एक पटक लघुकर्जा चक्र पुरा गरि राम्रो वित्तीय अनुशासन देखाएका र आफ्नो व्यवसायलाई अझ वढाउन ईच्छुक तथा स–साना व्यापार व्यवसाय गर्न सक्षम सदस्यहरुलाई रु.६०,०००/– भन्दा बढि कर्जाको आवश्यक भएमा निजको उपयुक्त अचल सम्पत्ति धितो राखी बढीमा (अन्य विनाधितो कर्जा समेत) रु.४,०००००/– भन्दा नवढ्नेगरी उपलव्ध गराईने छ ।  यसको भाका अवधि १ बर्ष ५ वर्षसम्म हुनेछ भने ब्याजदर भने २०% घटदो दरमा रहेकोेछ ।


ब्यवशायिक कर्जा

ब्यवशायिक कर्जा

           यो कर्जा ग्रामिण क्षेत्र लगायत सहरी तथा बजारी क्षेत्रमा व्यवशाय गर्दै आई रहेका व्यक्तिहरुलाई ब्यक्तिगत र समुहमा आबद्ध गराई विनाधितो वा धितो राखि लगानी गरिन्छ । यसरी विनाधितो लगानी गरिने कर्जाको सीमा ब्यक्तिगत रुपमा रु.२०००० सम्म र समुह गत रुपमा प्रति सदस्य अधिकतम् रु.६००००।– सम्म मात्र हुनेछ भने चल अचल सम्पत्ति धितो राखि रु.२,००,०००।– सम्म लगानी गर्न सकिनेछ । यो कर्जाको भाका अवधि कम्तिमा १ वर्ष देखि बढिमा २.५ बर्षसम्म र धितो राखि लगानी गरीने कर्जाको हकमा कम्तिमा १ बर्ष देखि वढिमा ५ वर्षसम्म हुनेछ । यसको ब्याजदर २०% घटदो दरमा हुनेछ ।


बैकल्पिक उर्जा कर्जा

बैकल्पिक उर्जा कर्जा

         नेपालमा खाना पकाउने काम महिलाहरुले नै गर्ने र खाना पकाउदाँ निस्कने धुवाँले उनीहरुको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर परेकोले सोलाई कम गर्न एवं महगों ईन्धनको समस्याबाट मुक्ति दिलाउन गोबर ग्यास, सोलार एवं पानी घट्ट राख्नकोलागि यस शिर्षक अन्तर्गत कर्जा दिईन्छ । गोबरग्याँस तथा पानीघट्टको लागी लागेको लागत हेरी बढीमा रु.२०,०००/– सम्म र सोलारको लागी बढीमा ४०,०००।– सम्म लगानी गर्न सकिनेछ । यो कर्जाको भाका अवधि १२ देखि ३० महिनासम्मको हुनेछ भने २०% घटदो ब्याजदरमा कर्जा लगानी गरिनेछ ।


उपभोक्ता कर्जा

उपभोक्ता कर्जा

 


         उपभोक्ता कर्जा खास गरि बैंकसंग सम्बन्धित अनुशासित सदस्यहरुलाई अधिकतम रु.४०,०००/– सम्म पर्ने टेलिभिजन, रेफ्रिजरेटर र कम्पयूटर किन्न उपलब्ध गराउने कर्जा हो । यो कर्जा लिनको लागि एउटा ऋण चक्र पुरा गरेका अनुशासित सदस्यहरुलाई दिईनेछ । यसको भाका अवधि १ बर्ष र ब्याजदर १०% समदरमा हुनेछ ।


ईकाइ घरकर्जा

ईकाइ घरकर्जा

 


     यो सदस्यहरुलाई बैठक / सामूहिक घर बनाउनको लागि दिईने कर्जा हो । उक्त कर्जाको रु.१,०००/- देखि (अधिकतम्) – रु.५०,०००/– सम्म लगानी गर्न गकिनेछ । यसको ब्याजदर १०% घटदो दरमा हुनेछ भने भाका अवधि १ देखि ५ बर्षसम्मको हुनेछ ।


अनुशासन कर्जा

अनुशासन कर्जा

 


           कम्तिमा पनि १ बर्ष पुराना र साधारण कर्जाको १ ऋण चक्र पुरा गरि सकेका सदस्यहरुलाई उनीहरुले पालना गरेको कर्जा अनुशासनको आधारमा दोश्रो वर्षको साधारण कर्जा लिए पछि उक्त साधरण कर्जा फर्छौट नहुँदै विचमै दिईने कर्जा नै अनुशासन कर्जा हो । यसरी विनाधितो लगानी गरिने यस कर्जाको सीमा प्रति सदस्य अधिकतम रु.६०,०००/– सम्म मात्र हुनेछ । अनुशासन कर्जाको भाका अवधि १२ देखि ३० महिनासम्मको हुनेछ । यस कर्जाको ब्याजदर २०% घटदो दरमा हुनेछ ।

A