परिकल्पना

एक आत्मनिर्भर एवं प्रतिष्ठीत बैंकको रुपमा रहि समाजमा रहेका गरिब तथा विपन्न वर्गलाई स्वाबलम्बी र सचेत बनाउदै समुन्त समाजको निर्माण गरि देशको गरिबि घटाउन सहयोग प¥याउनु रहेको छ ।

A