उद्देश्य

लघुवित्तको माध्यमबाट गरिब, भुमिहिन, सम्पति विहिन परिवार एवं ग्रामिण विपन्न महिलाहरुको सामाजिक तथा आर्थिक अबस्थामा सुधार ल्याउनु नै यस बैंकको उदेश्य रहेको छ ।

A