अभियान

 नेपालको ग्रामिण तथा दुर्गम भेगमा रहेका गरिब तथा विपन्न परिवारलाई दिगो रुपमा वित्तिय सेवाको पँहुच पु¥याउँदै समाजिक सचेतना ल्याउनु रहेको छ ।

A